Bendruomenė NAUJAMIESČIO VINGIS
Background
Bendruomenė NAUJAMIESČIO VINGIS

KVIETIMAS Į IŠPLĖSTINĮ BENDRUOMENĖS REIKALŲ KOMISIJOS POSĖDĮ
Kviečiame seniūnaičius ir bendruomenių atstovus gausiai dalyvauti išplėstiniame Bendruomenės reikalų visuomeninės komisijos posėdyje, kuris vyks 2018-06-11 d., 18 val., Jaunimo informacijos centre Vilniaus miesto savivaldybėje (toliau VMS).(1 aukšte)

Posėdžio darbotvarkė:

1.      British Council mokymų vadovo  Nerijaus Miginio pristatymas Akyvaus piliečio - Active Citizens programos. Programa padės pasirengti ir susiplanuoti savo veiklas su bendruomene.  Ji motyvuoja bendruomenių narius priimti atsakomybę už savo aplinką bei socialinius poreikius ir suteikia jiems reikalingas žinias, įgūdžius bei patirtį. (Trukmė 10 min). Daugiau  https://www.activecitizens.lt/

2.      Vilniaus visuomenės biuro Savižudybių prevencijos programų Vilniaus mieste koordinatorės Živilės Kubilienės pristatymas mokymų safeTALK, tiek ASIST bendruomenėse, taip stiprinant gyventojų bendruomeniškumo jausmą – ugdant atsakomybę už save ir savo artimą. (Trukmė 10 min). Daugiau  http://www.vvsb.lt/category/savizudybiu-prevencija/.

 3.      Bendruomeninės veiklos rėmimas VMS, pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Aprašą. Diskusijos dėl šios priemonės įgyvendinimo su Vilniaus miesto bendruomenėmis, išplėstinių seniūnaičių sueigų pirmininkais bei atstovais. Posėdyje aptarsime projektų rengimą, numatomą teikimo tvarką, aptarsime problemas, pasidalinsime patirtimi iš 2017 metų. Posėdyje  dalyvaus VMS Administracijos vyriausioji  patarėja Daiva Mikulskienė. (Trukmė 1val.30 min. )

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/121961b063d411e8acbae39398545bed
4.      Dažnai užduodami klausimai ir atsakymai. Malonu būtų gauti išankstinius klausimus, ir susidėlioti veiksmų bei galimų problemų ratą. Svarbu skubiai parengti galutinį Vilniaus miesto savivaldybės aprašą ir teikti artimiausiame VMS tarybos posėdyje patvirtinimui.  Rašyti el. paštu: daiva.mikulskiene@vilnius.lt; daiva.sinkuviene@gmail.com

Daiva Sinkuvienė

Bendruomenės reikalų visuomeninės komisijos pirmininkė

Tel.nr. 861571044
Parašė: Administracija       Data: 2018-06-06       Grįžti atgal
Background Background Background