Bendruomenė NAUJAMIESČIO VINGIS
Background
Bendruomenė NAUJAMIESČIO VINGIS

2014 - 2020 m. VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTO PRISTATYMAS

2014 m. lapkričio 4 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje įvyko Vilniaus Bendruomenių reikalų visuomeninės komisijos,  vad. E. Misiulio, renginys. Jame dalyvavę  vietos bendruomenių pirmininkai ,seniūnaičiai ir seniūnai  susitiko su meru Artūru Zuoku. Susitikime buvo aptarta šių metų vietos bendruomenių savivaldos programa. Pirmą kartą  buvo pristatytas 2014 – 2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų  vystymo programos projektas.
Vilniaus meras pabrėžė, kad ES fondų parama pagaliau galės pasinaudoti ne tik kaimo bendruomenės, bet ir miesto bendruomenės. Jų aktyvumas, kuriant strategijas bei naujas partnerystes,  pagerins miestiečių gyvenamąją aplinką, sukurs naujų  darbo vietų, skatins verslumą.
Susitikime taip pat dalyvavo savivaldybės ekonomikos ir investicijų, finansų, aprūpinimo ir transporto specialistai. Pristatyta nauja iniciatyva, siūlanti spręsti automobilių statymo problemas didesniuose daugiabučių namų kvartaluose,  aptartas lėšų įsisavinimas vykdant šių metų vietos bendruomenių savivaldos programą, problemos.

Pasak mero A.Zuoko, Savivaldybė visuomet laukia aktyvaus bendruomenių dalyvavimo sprendžiant miestui aktualius klausimus, svarstant biudžetą ir siūlymų, ką dar drauge galėtume nuveikti.

Daugiau informacijos apie 2014–2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programos projektą:

www.esinvesticijos.lt

www.vilnius.lt/lit/img/158135

Straipsniui panaudota ir Vilniaus m. savivaldybės Viešųjų ryšių skyriaus informacija: http://www.vilnius.lt/lit/img/6

Parašė: Administracija       Data: 2014-12-08       Grįžti atgal
Background Background Background