Bendruomenė NAUJAMIESČIO VINGIS
Background
Bendruomenė NAUJAMIESČIO VINGIS

SVARSTYMAI DĖL BENDRUOMENIŲ FINANSAVIMO MODELIO


2016-12-21 d. posėdyje Seime buvo svarstomi du klausimai, susiję su vietos bendruomenėmis: 1. Dėl bendruomeninės veiklos finansavimo modelio 2017 metais bei 2. Dėl vietos bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų veiklos teisinio reguliavimo tobulinimo gairių.
Svarstant pirmąjį klausimą posėdyje dalyvavo naujasis SADM ministras Linas Kukuraitis, kuris informavo, kad planuojama grąžinti Vietos bendruomenių taryboms lėšų paskirstymą pagal naują modelį pavedant savivaldybėms pačioms nuspręsti ar jos norės taikyti 2013-2015 metų patirtį ar projektinę veiklą..
Susirinkę vietos bendruomenių, savivaldybių ir seniūnų asociacijos atstovai bei LR Seimo nariai išsakė savo pozicijas dėl šios programos. LR Seimo nariai pritarė, kad reikia šią programą grąžinti pagal 2015-2015 metų modelį ir pritarė LVBOS išsakytai nuomonei, kad sudaryti darbo grupę, kurioje dalyvautų vietos bendruomenių atstovai ir drauge parengtų koreguotą aprašą. Ministerijai bus siūloma sudaryti kitas programas, pagal kurias bendruomeninės organizacijos galės vykdyti socialinę veiklą ir įgyvendinti įvairius projektus.
Antruoju klausimu vieningos nuomonės nebuvo. Bendruomenių atstovai gavo įpareigojimą iki pavasario Seimo sesijos, 2017 metų kovo mėnesio, parengti apibendrintą vietos bendruomenių nuomonę dėl įstatyminės bazės reguliavimo. Posėdyje kalbėjusi LR Seimo narė Guoda Burokienė ir vietos bendruomenių atstovai pabrėžė, jog vietos bendruomenių netenkina dabartinis teisinis reguliavimas, kadangi asociacijos įstatymas yra labai platus. Vietos bendruomenių atstovai atkreipė dėmesį, kad negalima suvienodinti sporto klubų ar kitų siauro veiklos pobūdžio NVO ir vietos teritorinių bendruomenės organizacijų, nes skiriasi veiklos apimtys ir tikslai.
Posėdyje buvo pristatytos Valstybinio audito ataskaitos :„Programinio biudžeto sistema: strateginių veiklos planų sudarymas
 ir įgyvendinimo stebėsena“ ir „Valstybės investicijų 2015 metais programa".Vietos bendruomenių atstovai stebėjosi valstybės lėšų švaistymu, kadangi yra ministerijų, kurios projektines lėšas 2015 metais paskirstė be atrankos kriterijų, arba į projektų vertinimus nekreipė dėmesio.

Parašė: Administracija       Data: 2016-12-20       Grįžti atgal
Background Background Background